Handreiking toezicht Drank- en HorecawetEen dynamisch kennisplatform met betrouwbare informatie over de DHW

Handreiking toezicht op de DHW

Een dynamisch kennisplatform met betrouwbare informatie over de DHW. De handreiking toezicht op de DHW biedt ondersteuning aan gemeenten bij de handhaving van de Drank- en Horecawet. Op dit platform vindt u met name informatie over het handhaven van de leeftijdsgrens en dronkenschap. Waar van toepassing staat een verwijzing naar relevante jurisprudentie. Daarnaast kunnen gemeenten hier hun praktijkervaringen delen. Zelf een ervaring uit uw gemeente delen op het platform? Deel uw suggestie met ons. We zullen de inzendingen periodiek bekijken. 

De handreiking is ontwikkeld door Bureau Objectief, met in een ondersteunende rol Breuer & Intraval. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten zijn de opdrachtgevers. Het is een van de acties die beschreven staat in het Nationaal Preventieakkoord. Het platform zal periodiek worden herzien en geupdatet. Lees meer over de handreiking DHW.

Leeftijdsgrens

Dit deel van de handreiking biedt gemeenten handvatten om op een meer effectieve wijze toezicht te houden op de naleving van de leeftijdsgrens. Hierbij staat de inzet van het middel testkopers centraal. Het staat gemeenten vrij om het toezicht uit te blijven voeren op basis van observatie-inspecties. Grote delen van deze informatie zijn ook voor die gemeenten relevant.

Leeftijdsgrens

Dronkenschap

Dit deel van de handreiking biedt gemeenten handvatten voor de handhaving op dronkenschap. Hierin wordt aandacht besteed aan de wettelijke kaders, de handhavingsstrategie, risicogestuurd toezicht, de uitvoering van de handhaving en de specifieke setting van uitgaansgebieden en 
evenementen.
 

Dronkenschap

 

 

Cookie-instellingen